romanian english

Mirela-Carmen Dobrilă: Theoretical and Jurisprudential Aspects Regarding GDPR Compliance When Concluding or Performing a Contract

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-4-6

Abstract: The right to the protection of personal data is a fundamental right that must be protected at European and global level, and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, General Regulation on Data Protection (RGPD / GDPR), reformed the framework regarding the protection of personal data, ensuring clear conditions of processing and certainty for the processing of personal data of persons in safe conditions. The article analyzes the conditions to be met, according to the RGPD / GDPR for the processing of personal data when the legal basis for the processing is Article 6 (1) (b) of the RGPD / GDPR, ie when the processing of personal data is necessary to perform a contract to which the data subject is a party or to take action at the request of the data subject before concluding a contract, with some correlations and other legal grounds for processing; the article also highlights some relevant European case law.

Keywords: personal data; GDPR compliance; Regulation (EU) 2016/679; concluding or executing a contract; legal basis for data processing

***Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 22 aprilie 2021 – Facebook Inc. şi alţii/Bundeskartellamt (Cauza C-252/21)

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Decizia nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal

Comitetul European pentru Protecţia Datelor, Orientările 2/2019 privind prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD în contextul furnizării de servicii online persoanelor vizate, versiunea 2.0, 8 octombrie 2019

Comitetul European pentru Protecţia Datelor, Recomandările nr. 02/2021 privind temeiul juridic pentru stocarea datelor referitoare la cărţile de credit în scopul unic de a facilita alte tranzacţii online, adoptate la 19 mai 2021

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Direcţia de Cercetare şi Documentare, Fişă tematică- Protecţia datelor cu caracter personal, iulie 2020

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Hotărârea din 1 octombrie 2015, Weltimmo s.r.o. împotriva Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Hotărârea din 19 octombrie 2016 Patrick Breyer împotriva Bundesrepublik Deutschland. (C-582/14)

Dobrilă M.-C., RGPD/GDPR: prelucrarea datelor cu caracter personal la încheierea/executarea unui contract. Unele particularităţi privind prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile crizei COVID-19, Volumul Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – „Starea excepţională şi alerta ordinii de drept. Implicaţii juridice ale crizei sanitare generată de pandemia Covid-19”, 2021, pp. 77-86

Dobrilă, M.-C., Particularităţi privind noţiunea de date cu caracter personal necesare pentru încheierea sau executarea unui contract la care persoana vizată este parte, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tomul LXVII, Supliment, Ştiinţe Juridice, 2021, pp. 211-225, DOI: https://doi.org/10.47743/jss-2021-67-3-15

European Data Protection Board (Comitetul european pentru protecţia datelor), Orientările 05/2020 privind consimţământul în temeiul Regulamentului 2016/679, 4 mai 2020

Grupul de lucru „Articolul 29”, Avizul 06/2014 privind noţiunea de interese legitime ale operatorului de date în temeiul articolului 7 din Directiva 95/46/CE (WP 217)

Ungureanu, C.T., Protecţia datelor cu caracter personal în contractele internaţionale, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tomul LXIII, Ştiinţe juridice, nr. 2/2017

Uniunea Naţională a Barourilor din România, Ghid de bune practici privind principalele obligaţii ale avocaţilor conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor (GDPR), 4 aprilie 2018Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0699 sec.
292087348