romanian english

Maria-Eliza Galan: The effects of judicial decisions. The boundaries between third party effect and enforceability

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2023-69-1-6

Abstract: Starting with the general provisions of the Civil Procedure Code regarding the effects of the court decisions, as well as the special provisions of the Civil Code regarding the role of co-ownership in taking the legal actions, the aim of this study is to identify and analyse the arguments that both the doctrine and the jurisprudence are using in order to describe the connection between these norms. The study is also bringing into discussion the Decision no. 18/17th of February 2020 of the High Court of Cassation and Justice as it has significant implications on the matter. By highlighting the line between the third party effect and enforceability of the court decisions, the study is also analysing the involvement of the parties and third parties. Moreover, the study is looking to identify the particular situation of the third party co-owner when facing an unfavourable court decision regarding animmovable property claimed in a real estate matter.

Considering all these work hypotheses, the study's final purpose is to lead to the conclusions regarding the legal matter chosen to be analysed and debated.

Keywords: judicial decisions, third party effect, enforceability, effects

References:

Boroi G., Stancu M., Drept procesual civil, ed.a V-a, revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2020.

Buligai-Vrânceanu A., Câteva aspecte despre opozabilitatea hotărârilor judecătoreşti, în Revista Themis, nr. 2, 2020.

Deleanu I., Deleanu V., Hoărârea judecătorească, Editura Servo-Sat, Arad, 1998.

Deleanu I., Tratat de procedură civilă, vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

Dinu M., Drept procesual civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2020.

Durac G., Drept procesual civil. Partea generală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2020.

Ivănescu G. F., Hotărârea judecătorească civilă. Analiză comparativă NCPC-CPC 1865, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014.

Leş I., Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, 2013.

Leş I., Tratat de drept procesual civil, ed. a IV-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

Nicolae A., Relativitatea şi opozabilitatea efectelor hotărârii judecătoreşti, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008.

Roşu C., Drept procesual civil. Partea generală, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2016.

Tăbârcă M., Drept procesual civil, vol. II, Editura Solomon, Bucureşti, 2017.

Theohari D.N. în G. Boroi (coord.), Noul cod de procedură civilă, vol. I, ed. a II-a, Editura Hamangiu, 2016.

Ţit N.H., Situaţii particulare referitoare la exercitarea rolului activ al judecătorului în procesul civil, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tomul LXV/II, Ştiinţe Juridice, 2019, pp. 29-43.


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0844 sec.
292087348