romanian english

Dan-Constantin Mâţă: “The Topics of his Work are Romanian.”...

DOI: http://doi.org/110.47743/jss-2021-67-3-3

Abstract: Leon A. Casso is considered the most important exponent of the Moldovan nobility during the period when Bessarabia was a province of the Tsarist Empire. He held a doctorate in law from the University of Berlin and was professor of civil law at the Universities of Dorpat (Tartu), Kharkov and Moscow. He also had an important political career as Minister of Public Education and was one of the main confidants of Tsar Nicholas II. Leon Casso’s extensive legal projects include three works that present the state and development of law in Bessarabia after the annexation in 1812. Casso’s theories on the preservation of the Romanist foundations of law in Bessarabia were used in the process of unification of the legislation in the United Romania. Professor Stefan Berechet made an essential contribution to the translation, commentary and popularization of these works. The article analyses the content and significance of Leon Casso’s works, highlighting the context of the translations and the involvement of the Faculty of Law in Iaşi in this endeavour.

Keywords: history of law, legislative unification, legal translations

References

***Anuarul Universităţii din Iaşi pe anii şcolari 1904-1905 şi 1905-1906, Iaşi, Tipografia „Dacia” Iliescu, Grosu & Comp., 1907

***Condica criminalicească cu procedura ei din (1820 şi 1826), Seria II. Legi româneşti, publicate de Şt. Gr. Berechet, Tipografia „Dreptatea”, Chişinău, 1928

***Pravilniceasca Condică din Muntenia 1780, Seria I, Legi greco-române, publicate de Şt. Gr. Berechet, Tipografia „Cartea Românească”, Chişinău, 1930

Berechet Şt., Picături mărunte, Tipografia Eparhială, Chişinău, 1924

Berechet Şt. Gr., Activitatea publicistică între 9.XI.1903 – 15.X.1926, Tipografia Centralei Cooperativelor de Producţie şi Consum, Chişinău, 1926

Berechet Şt. Gr., Judecata la români până în secolul al XVIII-lea (cercetare pe baza documentelor slavo-române), Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, Chişinău, 1926

Bechet Şt., Particularităţile cojurătorilor la români. După documente slave, Tipografia şi Legătoria Eparhială, Chişinău, 1926

Berechet Şt. Gr., Procedura de Judecată la Slavi şi Români, Chişinău, Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, 1926

Berechet Şt. Gr., Dreptul bizantin şi influenţa lui asupra legislaţiei vechi româneşti, Institutul de Arte Grafice „Presa Bună”, Iaşi, 1931-1932

Berechet Şt. Gr., Istoria vechiului drept românesc, I. Izvoarele, Tip. Göldner, Iaşi, 1933

Casso L., Dreptul bizantin în Basarabia, tradus de Al. Varzar, revizuit de P. Davidescu, Editura societăţii anonime „Glasul Ţării”, Chişinău, 1923

Casso L. A., Dreptul bizantin în Basarabia, Traducere de Şt. Gr. Berechet, note bio-bibliografice şi comentarii de I. Popescu-Spineni, Iaşi, Tipografia Alexandru A. Ţerek, 1940

Casso L., Rusia şi bazinul dunărean, prefaţă de A. Stan, traducere din ruseşte şi studiu introductiv de Şt. Gr. Berechet, Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2003

Kasso L. S., Petru Manega, un codificator uitat al Basarabiei, traducere din limba rusă de Şt. Berechet, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1923

Mâţă D. C., Ion N. Coroi – profesor de drept roman la Universitatea din Iaşi, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza Iaşi”, Ştiinţe Juridice, Tomul LII/2006

Mâţă D. C., The Development of Romanian Legal Science (1814-1940), în Zoran Pokrovac (ed.), Rechtswissenschaft in Osteuropa. Studien zum 19. und frühen 20. Jahrhundert, Frank am Main, Vittorio Klostermann, 2010

Mâţă D. C., Unificarea legislativă. Teze, proiecte şi acţiuni din România Întregită, în Dreptul, nr. 9/2018

Rădulescu A., Cultura juridică românească în ultimul secol, Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1923

Rădulescu A., Dreptul românesc în Basarabia, postfaţă de M. Duţu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017

Titulescu N. I., Observaţii asupra reorganizării facultăţilor de drept, Tipografia Ziarului „Cronica”, Bucureşti, 1904

Titulescu N. I., Cum trebuie să înţelegem educaţia juridică, Extras din „Curierul Judiciar” nr. 24/1905, Tipografia „Curierul Judiciar”, Bucureşti, 1907Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0895 sec.
292087348