romanian english

Elena Sârghi:Considerations regarding the legal regime of the land..

DOI: 10.47743/jss-2023-69-2-8

Abstract: This article analyses the legal regime of land adopted by the Romania and other member states by reference to European legal norms. In this sense, the paper is divided into three parts. The first part is intended for the national legal framework, in the form of a chronological axis before and after the accession at the European Union. The second part is reserved for Union law, by analysing the regulations and the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union, in order to observe how the organization's policies regarding free movement should be carried out and how this normative framework is interpreted. The last part is structured in the form of benchmarks of comparative constitutional law of the member states and the ways the Union acts in order to improve the restrictive regime adopted by the states regarding the free movement of land.

Key words: lands, agricultural policy, European Union law, free movment, preemption.

References

Beleiu Gh., Dreptul de preempţiune reglementat de Legea 18/1991 a fondului funciar, în Dreptul, nr. 12/1992, pp. 3-15

Bîrsan C., Regimul juridic al bunurilor imobile, Editura Ştiinţifică si Enciclopedica, Bucureşti, 1983

Chelaru E., Circulatia juridică a terenurilor, Editura All Beck, Bucureşti, 1999

Chelaru E., Despre circulaţia juridică a terenurilor, în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 1/2006, pp. 10-16

Chilea D., Partajul competenţelor în Uniunea Europeană, în Revista Curentul Juridic, nr. 3-4, 2004, pp. 24-34

Constantinesu M., Iorgovan A., Muraru I., Tănăsescu S.E., Constituţia României revizuită. Comentarii şi explicaţii, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2004

Craig P., Búrca G., Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină, ed. IV, Editura Hamangiu, 2017

Deaconu Ş., Muraru I., Tănăsescu E.S., Barbu S.G., Codex constituţional. Constituţiile statelor membre ale Uniunii Europene, vol. I, II, Editura Monitorul Oficial

Deak F., Mihai L., Popescu R., Tratat de drept civil. Contracte speciale, ed. a V-a, act., vol. I, Vânzarea. Schimbul, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017

Ionescu I., Antecontractul de vânzare-cumpărare, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012 Neagu I., Teoria generală a dreptului de preempţiune, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010

Nicolae M., Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, în Dreptul, nr. 8/1998,pp. 3-18

Popescu C.L., Posibilitatea persoanelor fizice sau juridice care nu au cetăţenia, respectiv naţionalitatea română, de a fi titulare ale dreptului de proprietate asupra terenurilor înRomânia, în Dreptul, nr. 8/1998, pp. 37-49

Romoşan I., Norme imperative si norme dispozitive în Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, în Dreptul, nr. 5-6/1994, pp. 98-110

Selejan-Guţan B., Protecţia europeană a drepturilor omului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008

Terzea V., Legile fondului funciar. Comentarii şi explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0863 sec.
292087348