romanian english

Anale UAIC, Tomul XLIII, XLIV, XLV, 1997-1998-1999

STUDII ŞI ARTICOLE

MIHAIL JAKOTĂ, IOAN MACOVEI - Reflecţii asupra reglementării internaţionale a investiţiilor

5

IOAN MACOVEI, MARINA POPA - Efectele convenţiei de arbitraj.

17

GRIGORE GR. THEODORU - Unele consideraţii asupra rolului activ al instanţelor de judecată.

27

TUDOREL TOADER - Intervenţia părţii vătămate în cursul punerii în executare şi a executării hotărârii penale definitive

41

MARIA-IOANA MICHINICI - Despre regula Non bis in idem cu referire la identitatea de persoană

49

DUMITRU MACOVEI - Procedura succesorală notarială

53

GHEORGHE DURAC - Procesul civil ca formă de valorificare a drepturilor civile încălcate sau nerecunoscute

65

CARMEN-TAMARA UNGUREANU - Accesul consumatorului la justiţie

77

MARIA GAIŢĂ - Aspecte teoretice şi practice privind îmbogăţirea fără justa cauză.

83

DAN CONSTANTIN TUDURACHE - Discuţie asupra ordinii de preferinţă a privilegiilor

89

SEPTIMIU VASILE PANAINTE - Aspecte privind raporturile de familie în islam

93

RECENZII

Augustin UNGUREANU, Aurel CIOPRAGA, Dispoziţii penale din legi speciale române (Grigore Gr. Theodoru. Tudorel Toader)

105

Ştefan RĂUSCHI. Tamara UNGUREANU, Drept civil. Partea generală. Persoana fizică.Persoana juridică.( Gheorghe Durac).

106

Mircea DUŢU. Dreptul mediului (Gheorghe Durac)

108

Rainer HOFMANN. Minderheitenschultz in Europa volker-und staatsrechtliche Lage im Uberblick (Marius Bălan)

109

Michael FREEDEN. Drepturile (Dionisie Afloroaie)

111


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0858 sec.
292087348