romanian english

Anale UAIC, Tomul XXXI, s. III d, 1985

FLORIN-MARCEL SAVA, MARIAN ENACHE – Esența și conținutul contractelor economice în lumina documentelor Congresului al XIII-lea al PCR

5

GH. LUPU – Drepturile personalității și apărarea lor în Republica Socialistă România

17

JULIETA MANOLIU și ȘT. RĂUSCHI – Dispozițiile legale și practica judiciară referitoare la regimul juridic aplicabil bunurilor imobile proprietate a persoanelor fizice

25

DUMITRU RADU și GHEORGHE FILIP – Sinteză teoretică și de practică judiciară privind determinarea compentenței organelor de jurisdicție a muncii potrivit criteriului valoric

39

DUMITRU MACOVEI – Unele garanții ale dreptului la muncă în legătură cu desfacerea contractului de muncă

47

E. PIPERNEA – Le système local des organes du pouvoir d’état dans la République Socialiste de Roumanie

59

AUREL CIOPRAGA – Notații pe marginea ascultării învinuitului sau inculpatului

67

MARIA DVORACEK – A.D. XENOPOL – le profil du juriste

73

CRONICĂ – Reflexii asupra vînzării în dreptul intern și în dreptul internațional privat (M. Jacotă, I. Macovei)

81

RECENZII

90


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0893 sec.
292087348