romanian english

Anale UAIC, Tomul XXIII, s. III d, 1977

Trei decenii de dezvoltare a dreptului socialist român (colectiv)

1

MARIA DVORACEK — Ideea de unitate şi independenţă naţională în opera lui Mihail Kogălniceanu

11

V. NEGRU — Proprietatea rurală din România în preajma răscoalei ţără­neşti din 1907

19

G. VRABIE — Raporturile dintre politică şi drept în lumina sarcinilor societăţii socialiste multilateral dezvoltate

25

I. BENDITER — Cu privire la natura şi poziţia comitetelor sau birourilor executive ale Consiliilor populare în sistemul nostru politico-statal

31

I. MACOVEI — Reglementarea privind studierea şi alegerea pieţei externe

45

ŞT. RĂUSCHI — Regimul juridic al terenurilor agricole, proprietatea cooperativelor agricole de producţie

51

A. CIOPRAGA — Aprecierea mărturiei în raport cu numărul de persoane

59

C. ANDRONOVICI — La solution pacifique des différends, une nécessité dans les conditions actuelles

63

C. ZOTTA — Neotomismul — recrudescenţă a teoriilor teologice.

67

J. MANOLIU — Actuala reglementare a ocrotirii patrimoniului cultural-naţional al Republicii Socialiste România

75

PERFECŢIONAREA LEGISLAŢIEI

M. JACOTĂ — Elemente noi în problema domiciliului străinilor în România

83

ŞT. RĂUSCHI şi FL. SAVA — Efectele juridice ale recepţiei şi ale predării-primirii produselor

89

O. LOGHIN— Cu privire la subiectul infracţiunii de mărturie mincinoasă

97

M. ZOLYNEAK — Unele aspecte teoretice şi practice ale liberării condiţionate

102

T. PLĂEŞU — Unele aspecte privind cazurile de revizuire în procesul penal român

109

P. ANDREI — Propuneri privind o nouă reglementare a instituţiei interdicţiei

113

DISCUŢII

R. SANILEVICI — Două probleme privind soluţionarea neînţelegerilor precontractuale

118

GH. FILIP — Consideraţii asupra noţiunii de ordine interioară

125

GH. PITICARIU — Unele probleme ale întăririi familiei şi reglementarea conflictuală.

128

RECENZII

131


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0848 sec.
292087348