romanian english

Anale UAIC, Tomul VIII, s. III, 1962

V. NECULCE și M. SĂRMĂȘANU – Realizări și perspective în dezvoltarea economică a regiunii Iași

I-XII

M. SĂRMĂȘANU – Aspecte din lupta presei conduse de PCR împotriva idealismului pentru răspândirea materialismului dialectic și istoric

1-22

V. PAVELCA – Problema conștiinței individuale, a nivelurilor și oscilațiilor ei

23-40

C. BOTEZ, C. DIMITRIU și S. TEODORESCU – Contribuții la cunoașterea procesului de muncă sub aspect psihologic, la fabrica ”Țesătura” Iași ()cu deosebire în sectorul de năvedire

41-58

A. COSMOVICI și S. GĂINĂ- Despre eficiența educativă a muncii productive organizate de școală

59-72

CORNELIA DIMITRIU - Probleme de educație igienico-sanitară

73-82

C. BOTEZ și C. NICOLICIOIU – Unele probleme ale întăririi economico-organizatorice a gospodăriilor agricole colective din regiunea Iași

83-96

I. BENDITER – Natura și poziția Consiliului de Stat al RPR în sistemul organelor statului nostru democrat-popular

97-104

R. SANILIEVICI – Bazele legislației civile ale URSS și a republicilor unionale și domeniul de reglementare a dreptului civil

105-112

OTTO BIHARI – Dezvoltarea organelor locale ale puterii de stat în Republica Populară Ungară

113-132

N. ȚAȚOMIR – Organizația internațională a muncii. Aspecte noi ale problemei îmbunătățirii mecanismului ei

133-143

I. IAVORSCHI – Contractele de muncă încheiate cu absolvenții instituțiilor de învățămînt superior

145-153

PAUL I. DEMETRESCU – Contractele pentru folosirea în film a unor opere de creație

155-162

B. BRAUNSTEIN – Noul cod penal al RSFSR – expresie a dezvoltării și perfecționării legislației penale sovietice

163-170

GR. GR. THEODORU și A. CIOPRAGA – Considerații cu privire la aprecierea probelor în procesul penal al RPR

171-185

Octavian LOGHIN – Infracțiunea de serviciu și contraveniența disciplinară

187-194

Recenzii

195-207


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0879 sec.
292087348