romanian english

Flaminia Stârc-Meclejan: Despre angajamentele cetățenești ale persoanei juridice și puterea disciplinatorie a dreptului ,,privat”

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-3

Rezumat: Dreptul necesită constrângere? Atunci când codurile voluntare ale persoanei juridice devin atât de „soft” încât nu mai impun nicio constrângere reală, e greșit să folosim termenul „drept” pentru a le descrie? Dezbătută de juriști și de publicul larg, încă din anii 1940 (în SUA), problema cetățeniei persoanei juridice revine astfel în prim plan, Comisia Europeană adoptând, la 23 februarie 2022, un proiect de directivă privind obligația de diligență de-a lungul lanțurilor de valoare. În acest context propunem o discuție legată de codurile de conduită adoptate de societățile (comerciale) ca o modalitate alternativă și pragmatică de a reglementa comportamentul actorilor privați în economia globală, în prezența limitelor cadrelor juridice naționale și internaționale.

Cuvinte-cheie: persoana juridică, angajamente cetățenești, obligația de a respecta drepturile omului, mediul și buna guvernare, drept constrângător v. soft law

Referințe

Bennini A., Le voile de l'intérêt social, Université de Cergy‑Pontoise / LEJEP, 2013

Carbonnier J., Introduction, in Cadiet [dir.], L'évolution contemporaine du droit des contrats, 1986, PUF, p. 34 et seq.) apud M. Latina, Contrat (Généralités), decembrie 2013

Carreau C., Publicité fausse ou de nature à induire en erreur ‑ Publicité comparative, în Repertoriu Dalloz, 2015

Deumier P., Chartes et codes de conduite des entreprises: les degrés de normativité des engagements éthiques, in RTD Civ., 2009

Deumier P., La responsabilité sociétale de l'entreprise et les droits fondamentaux, in Recueil Dalloz, 2013

Gill A., Corporate Governance as Social Responsibility: A Research Agenda in Berkeley Journal of International Law, 2008, vol. 26

Scherer A. G., Palazzo G., The New Political Role of Business in a Globalized World—A Review of a New Perspective on CSR and Its Implications for the Firm, Governance, and Democracy, in Journal of Management Studies 48(4), 2008, pp. 899‑931

Smits J., Enforcing Corporate Social Responsibility Codes under Private Law, or: on the Disciplining Power of Legal Doctrine, 2015

Stârc‑Meclejan Fl., Responsabilitatea socială corporativă şi nevoie de noi principii în dreptul societar, Editura Universul Juridic, București, 2015Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0961 sec.
292087348