romanian english

Violarea sediului profesional. Obiectul protecţiei. Comparaţie cu violarea de domiciliu

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-11

Rezumat: Introdusă în legislaţia română prin Codul penal care a intrat în vigoare în 2014, infracţiunea de violarea sediului profesional este prevăzută în capitolul infracţiunilor care aduc atingere domiciliului şi vieţii private, alături de violarea de domiciliu, violarea vieţii private şi divulgarea secretului profesional. Pe măsură ce practica judiciară a început să se contureze în această materie, au apărut şi o serie de aspecte care necesită clarificări, precum determinarea corectă a obiectului juridic şi – în strânsă legătură cu această problemă – cea a subiectului pasiv al infracţiunii ori înţelegerea noţiunii de „sediu profesional”. Un ajutor important pentru lămurirea acestor aspecte provine din numeroasele puncte de legătură pe care infracţiunea le are cu cea de violare de domiciliu.

Cuvinte-cheie: violarea sediului profesional; violarea de domiciliu; obiect juridic; domiciliu; sediu profesional

Referinţe

Bogdan S., Şerban D.A., Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei şi contra înfăptuirii justiţiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020

Cioclei V., Drept penal. Partea specială I. Infracţiuni contra persoanei şi infracţiuni contra patrimoniului, ediţia 5, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2020

Emberland M., Protection against unwarranted searches and seizures of corporate premises under article 8 of the European Convenţion of Human Rights: the Colas Est vs. France approach, Michigan Journal of International Law, nr. vol. 25/2003

Flauss J.‑F., Le contentieux de la réparation devant la Cour européenne des droits de l'homme: eldorado pour les victimes et fonds de commerce pour les conseils?, Mélanges J.‑P. Sortais, Bruylant, 2002

Flauss J.‑F., Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et droits des affaires, Revue de jurisprudence commerciale nr. 52/2004, https://doi.org/10.3917/rfap.137.0049

Ghigheci C., Drept penal. Partea specială. Vol. I. Infracţiuni contra persoanei şi contra patrimoniului, Editura Solomon, Bucureşti, 2020

Jalabert‑Doury N., L’affaire Delta Pekarny: nouvelle pierre à l’édifice des garanties fondamentales auxquelles sont soumises les inspections de concurrence, Revue Lamy Droit de la Concurrence nr. 42/2015

Loiseau G., Des droits humains pour personnes non humaines, Recueil Dalloz 2011

Petit F., Les droits de la personnalité confrontés au particularisme des personnes morales, Dalloz Affaires, Paris, 1998

Slăvoiu R., Protecţia penală a vieţii private, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016

Slăvoiu R., Violarea sediului profesional. Examen de jurisprudenţă, Dreptul nr. 4/2019

Trandafir A.R., Protecţia drepturilor persoanelor juridice în jurisprudenţa CEDO, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015

Trandafir A.R., Antropomorfismul în mileniul III: noi prelungiri ale drepturilor fundamentale recunoscute persoanelor juridice, în Nicolae M., Rizoiu R., Toma‑Dăuceanu L., In Honorem: Valeriu Stoica, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018

Udroiu M., Sinteze de drept penal. Partea specială, ediţia 2, vol. I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2021

Minuta întâlnirii procurorilor şefi secţie urmărire penală şi judiciară de la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DNA, DIICOT şi al parchetelor de pe lângă curţile de apel, 19‑20 iunie 2017

Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului, cauza Niemietz c. Germania, 17 decembrie 1992 (www.hudoc.echr.coe.int)

Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului, cauza Leveau şi Fillon c. Franţa, 6 septembrie 2015, (www.hudoc.echr.coe.int

Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului, cauza Société Colas Est şi alţii c. Franţa, 16 aprilie 2002, (www.hudoc.echr.coe.int)

Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului, cauza Ernst şi alţii (dintre care două asociaţii) c. Belgia, 15 iulie 2003, (www.hudoc.echr.coe.int)

Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului, cauza André şi o societate civilă profesională c. Franţa, 24 iulie 2008, (www.hudoc.echr.coe.int)

Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului, cauza Saint‑Paul Luxembourg S.A. c. Luxemburg, 18 aprilie 2013, (www.hudoc.echr.coe.int)

Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului, cauza Delta Pekarny c. Republica Cehă, 2 octombrie 2014, (www.hudoc.echr.coe.int)

C. Ap. Alba‑Iulia, Secţia penală, decizia nr. 632 din 8 octombrie 2020

C. Ap. Braşov, Secţia penală, decizia nr. 639 din 26 iulie 2017

C. Ap. Braşov, Secţia penală, decizia nr. 607/A din 26 octombrie 2020

C. Ap. Bucureşti, Secţia a II‑a penală, decizia nr. 1038 din 17 iunie 2016

C. Ap. Bucureşti, Secţia a II‑a penală, decizia nr. 247/A din 1 martie 2021

C. Ap. Cluj, Secţia penală şi de minori, decizia nr. 1056/A din 24 noiembrie 2014

C. Ap. Cluj, Secţia penală şi de minori, decizia nr. 815/A/2017

C. Ap. Cluj, Secţia penală şi de minori, decizia nr. 1363 din 20 noiembrie 2018

C. Ap. Constanţa, Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, decizia nr. 850/P din 17 octombrie 2019

C. Ap. Craiova, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 1637 din 11 decembrie 2015

C. Ap. Galaţi, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 1082/A din 26 octombrie 2016

C. Ap. Iaşi, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 313 din 7 mai 2018

C. Ap. Iaşi, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 963 din 21 decembrie 2018

C. Ap. Oradea, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 74/A din 18 februarie 2020

C. Ap. Oradea, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 83/A din 18 februarie 2020

C. Ap. Piteşti, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 36/A din 17 ianuarie 2018

C. Ap. Suceava, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 538 din 19 mai 2017

C. Ap. Timişoara, Secţia penală, decizia nr. 571/A din 5 mai 2016

C. Ap. Timişoara, Secţia penală, decizia nr. 312/A din 7 martie 2017

Jud. Buzău, sentinţa penală nr. 258 din 20 martie 2018

Jud. Cluj‑Napoca, sentinţa penală nr. 2072 din 20 iunie 2018

Jud. Focşani, sentinţa penală nr. 1905 din 19 octombrie 2016

Jud. Galaţi, sentinţa penală nr. 448 din 12 martie 2021

Jud. Huedin, sentinţa penală nr. 71 din 1 martie 2019

Jud. Moineşti, sentinţa penală nr. 282 din 6 iunie 2016

Jud. Salonta, sentinţa penală nr. 192 din 7 noiembrie 2019

Jud. Sebeş, sentinţa penală nr. 55 din 12 mai 2016

Jud. Tecuci, sentinţa penală nr. 642 din 29 mai 2019

Jud. Vaslui, sentinţa penală nr. 1220 din 2 octombrie 2018

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0872 sec.
292087348