romanian english

Drumul spre Itaca sau unde este acasă în materie fiscală?

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-14

Rezumat: Studiul nostru analizează ipoteza distribuirii competenţei de impunere în cazul impozitului pe venitul persoanei fizice. În mod tradiţional, persoana fizică este beneficiară a unei mobilităţi în valorificarea forţei sale de muncă, mobilitate care poate genera interferarea mai multor jurisdicţii fiscale în ceea ce priveşte impunerea. Tehnica de lucru în materie de fiscalitate cu element de extraneitate utilizată de Convenţiile de evitare a dublei impuneri este impunerea în statul de rezidenţă ori în statul sursă, în funcţie de opţiunea statelor semnatare. Autonomia la nivel de tratat fiscal este dublată de o serie de nuanţe punctuale privind conţinutul acestor concepte şi corelarea soluţiei normative cu situaţia de fapt. Studiul reliefează rolul domiciliului în determinarea locului impunerii în spaţiul european de libertate de circulaţie şi ilustrează faţete jurisprudenţiale ale acestei noţiuni cu relevantă fiscală. 

Cuvinte‑cheie: domiciliu; domiciliu fiscal; reşedinţa obişnuită; competenţa de impunere; probatoriu; CJUE

Referinţe

***, EC Law and Tax Treaties, Working document, TAXUD E1/FR DOC (05) 2306, Bruxel, 2005

***, Impozitarea directă: impozitarea întreprinderilor și a persoanelor, Fişe de lucru, Bruxel, 2021

Iyer A., Domicile and habitual residence, în Single Law Review, nr. 6/1985, pp. 115‑129 

Joseph F.M., Domicile and Residence of Individuals for American Tax Purposes, în Taxes ‑ The Tax Magazine, vol. 29, no. 11/1951, pp. 916-924

Kergall Y., Teitgen E., Reflexions Sur le Domicile Fiscal, în International Business Law Journal, nr. 1/1987, pp. 25‑34

Kerlan P., Le Domicile Fiscal Au Regard Du Droit Francais, în International Business Law Journal, nr. 1/1987, p. 9‑24

Kotha A. P., Place of Effective Management Test in the Income Tax Act, 1961: Is It the Right Way Forward?, în NUJS Law Review, nr. 8/2015, pp. 13‑30

Lowndes C. LB., State Jurisdictions to Tax Income, în Temple Law Quarterly, nr. 6/1931, pp. 486‑502 

Sferdian I., Creditorul în căutarea patrimoniului de afectaţiune profesională al debitorului său, în Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2020, pp. 156‑181

Thomas, Scott R., Domicile in Multistate Personal Income Tax Residency Matters: Enter the Swamp at Your Own Peril, în Pace Law Review, vol. 39, nr. 2/2019, pp. 875‑928

Van der Merwe B.A., The phrase 'place of effective management' effectively explained?, în South Africa Mercantile Law Journal, nr. 18.2/2006, pp. 121‑137.

Zelinsky E. A., Defining Residence for Income Tax Purposes: Domicile as Gap‑Filler, Citizenship as Proxy and Gap‑Filler, în Michigan Journal of International Law, vol. 38, nr. 2/2017, p. 271‑286

CJCE, Hotărârea din 12 mai 1998, C‑336/96, Mr and Mrs Robert Gilly v Directeur des services fiscaux du Bas‑Rhin, ECLI:EU:C:1998:221

CJUE, Hotărârea din 19 noiembrie 2015, Bukovansky, C‑241/14, EU:C:2015:766

CJUE, Hotărârea din 24 octombrie 2018, C‑602/17, Benoît Sauvage, Kristel Lejeune împotriva État belge, ECLI:EU:C:2018:856

CJUE, Hotărârea din 30 iunie 2011, Meilicke şi alţii, C‑262/09, EU:C:2011:438

 Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.1376 sec.
292087348