romanian english

Ar putea fi considerat terroir ul „domiciliul” denumirilor de origine pentru vinuri?

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-2

Rezumat: Terroir‑ul reprezintă elementul primordial al convergenţei mediului geografic şi uman cu calităţile produsului, fundamentând legătura nemijlocită dintre caracteristicile calitative ale unui produs şi locaţia sa geografică. Un concept de origine franceză a cărui primă conotaţie agrară este cea de „pământ”, în siajul căreia vom încerca în cadrul articolului o inedită asociere juridică cu noţiunea de domiciliu. Un vin cu denumire de origine nu poate exista în absenţa unui terroir, tot aşa cum o persoană fizică este individualizată în spaţiu printr‑un domiciliu.

Cuvinte‑cheie: terroir; denumire de origine; vin

Referinţe

Aubray C., Cina cu Picasso, traducere Monica‑Laura Cibotariu, Editura Rao, Bucureşti, 2017

Baias F.A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014

Condeescu N.N., Haneş G. (coordonatori), Dicţionar francez‑român, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967

Corthésy N., Trade marks, country names and misappropriation of national identity, Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 12, nr. 4/2017

Keevil S. (consultant), Vinurile lumii, Editura Litera, Bucureşti, 2010

Marušić B., The concept of terroir tested: sharing the same terroir between two EU Member States, Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 16, nr. 1/2021

Pillat I., Vinul de‑altădată, Editura Baroque Books & Arts, Bucureşti, 2018

Pleşu A., Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012

Săndulescu Al. (coordonator), Dicţionar de termeni literari, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1976

Vianu T., Studii de stilistică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1968

Vine R., Curioasa lume a vinului. Vin şi istorie. Spirit şi esenţă, traducere Ines Hristea, Editura Baroque Books & Arts, Bucureşti, 2016


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0802 sec.
292087348