romanian english

Domiciliul şi reşedinţa – spaţiile în care este ocrotită viaţa privată prin mijloace de drept penal ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-9

Rezumat: În condiţiile dezvoltării mijloacelor tehnice care permit utilizarea de către orice persoană a unor diverse metode de supraveghere a altuia, dreptul penal se străduieşte să ţină pasul, încercând să ocrotească o valoare socială importantă în lumea modernă, şi anume viaţa privată a persoanei. Însă, această valoare nu se desfăşoară în orice spaţii, sau, cel puţin dreptul penal nu ocroteşte viaţa privată, prin art. 226 C.pen., decât în legătură cu anumite spaţii, definite expres de legea penală. De asemenea, nici modalităţile de ocrotire oferite în art. 226 C.pen. nu cuprind toate mijloacele prin care s‑ar putea aduce atingere vieţii private 

Cuvinte‑cheie: viaţă privată; domiciliu; reşedinţă; locuinţă; protecţie

Referinţe

Bogdan S., Şerban D. A., Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei şi contra înfăptuirii justiţiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017

Cioclei V., Drept penal Partea specială I, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2016

Coteanu I., Seche L., Seche M. (coord.), Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II‑a, editura Universul enciclopedic, Bucureşti, 1998

David G., Jebelean M., Violarea vieţii private în noul Cod penal (I), în Caiete de Drept Penal, nr. 3/2012

Dungan P., Medeanu T., Paşca V., Drept penal. Partea specială, vol. I, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Decizia 18/A din 25.01.2018, disponibil online 

Mureşan A., Violarea vieţii private în noul Cod penal (II), în Caiete de Drept Penal, nr. 3/2012

Nicorici C., Violarea vieţii private. Printre capcanele unei noi incriminări, în Penalmente relevant, nr. I/2017, disponibil online 

Sabău G. V., Cioia P., Unele consideraţii referitoare la protecţia juridică a vieţii private prin mijloace de drept penal, în Dreptul nr 10/2013

Slăvoiu R., Infracţiunea de violare a vieţii private – o noutate în legislaţia penală română, în Dreptul, nr. 6/2013 

Toader T., Drept penal român. Partea specială, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019

Udroiu M., Sinteze de drept penal: partea specială, Editura C. H. Beck, Bucureşti 2020

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0845 sec.
292087348