romanian english

CARMEN MOLDOVAN, Reflecţie în legătură cu posibilitatea angajării răspunderii internaţionale a Chinei ...

Rezumat: Prezenta lucrare își propune să pună în discuție posibilitatea aplicării regulilor dreptului internațional public în materia răspunderii internaționale față de statul chinez, în contextul pandemiei COVID-19. Scopul lucrării nu este de a realiza o analiză exhaustivă a acestei instituții și de a oferi răspuns neechivoc problemei formulate în titlu, ci de a realiza o examinare succintă a regulilor dreptului internațional relevante în acest domeniu. Analiza condițiilor instituției răspunderii internaționale a statelor și legătura cu alte principii ale dreptului internațional public apare nu doar ca utilă, ci și necesară, în contextul apariției în spațiul public al mai multor afirmații care susțin această posibilitate și al formulării unor cereri de chemare în judecată împotriva statului chinez în fața unor instanțe din Statele Unite ale Americii. Principalele aspecte care trebuie supuse analizei sunt, pe de o parte, cel al temeiul jurisdicției internaționale, semnificația noțiunii conduită ilicită și, pe de altă parte, principiul par in parem non habet imperium, aplicabil în fața instanțelor unui alt stat.

Cuvinte cheie: răspundere; jurisdicție; imunitate; conduită; obligație internațională.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0822 sec.
292087348