romanian english

ANDRA IFTIMIEI, Consideraţii privind noţiunea de democraţie digitalizată

Rezumat: Prezentul articol clarifică sensul expresiei de democrație digitalizată atât prin raportare la noțiunea de digitizare, cât și prin raportare la democrație în sensul ei clasic – constituțional. Totodată, sunt identificați și prezentați pilonii pe care se structurează conceptul analizat, linii directoare desprinse din documente de la nivelul Uniunii Europene sau din exemplele altor state, precum Islanda sau Franța. Urmare a analizei sunt conturate avantajele și dezavantajele democrației digitalizate.

Cuvinte-cheie: digitalizare; democrație; guvernarea cetățenilor.

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0834 sec.
292087348