romanian english

MIRELA CARMEN DOBRILĂ: Accente jurisprudențiale privind clauza de dezicere

Rezumat. Deși este aplicabil principiul forței obligatorii a contractelor și principiul irevocabilității unilaterale a contractului, părțile pot introduce în antecontractele de vânzare-cumpărare o clauză de dezicere care conferă părților dreptul de a denunța unilateral contractul, în schimbul unei sume de bani. În articol fiind analizate anumite aspecte relevante din jurisprudență cu privire la clauza de dezicere din antecontractele de vânzare-cumpărare.

Cuvinte cheie: antecontracte de vânzare-cumpărare; drept de dezicere; denunțarea unilaterală a contractului; Noul Cod civil român-Legea nr. 287/2009.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0825 sec.
292087348