romanian english

ALINA BRUCKNER, Provocările unei traduceri specializate ...

Rezumat: Lucrarea de față reprezintă un rezultat concret al traducerii din germană în română a colecției de eseuri Kritik des Interventionismus a lui Ludwig von Mises, traducere pe care autoarea lucrării de față a efectuat-o recent. Articolul își propune deci să prezinte și să analizeze atât particularitățile morfo-sintactice ale originalului în germană, cât și provocările și dificultățile întâmpinate în procesul de traducere în limba română. În acest sens, analiza de față se bazează și pe o traducere a cărții în limba engleză, realizată însă în ceea ce noi considerăm a fi condiții ideale, ce urmează a fi explicate în cadrul articolului de față. În ce măsură se mai poate invoca ideea de „fidelitate a traducerii”, deși avem de a face cu o traducere specializată, reprezintă un aspect esențial, în jurul căruia se va construi articolul de față.

Cuvinte-cheie: Ludwig von Mises, traducere specializată, echivalență terminologică, adaptare

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0811 sec.
292087348