romanian english

MIHAI DUNEA, Unele provocări juridico penale ca urmare a evoluţiei tehnologiei informaţiei

Rezumat: Ca urmare a evoluţiei generale a tehnologiei, evoluţia accelerată, din ultima perioadă, a tehnologiei informaţiei şi a internetului (a relaţiilor şi interacţiunilor umane în mediul virtual, fie acestea de tip social, economic, politic etc.) ridică şi problema adaptării dreptului, a evoluţiei normelor juridice, astfel încât să reglementeze şi să protejeze persoanele în acest relativ nou, dar tot mai prezent cadru de manifestare (în cheie modernă) a raporturilor juridice. Această constatare obiectivă se impune inclusiv din perspectiva necesităţii de adaptare a cadrului normativ juridico‑penal la noile realităţi, conceptul de cybercriminalitate sau derivate ale acestuia (care fac referire la aceeaşi realitate esenţială) devenind din ce în ce mai prezent(e) în practica aplicării dreptului, sens în care este necesară şi o observare teoretică a fenomenului. Implicând, practic, alături de nenumărate beneficii, şi o lărgire a sferei generale a infracţionalităţii, evoluţia tehnologiei, inclusiv a mediului on‑line, implică (şi) o augmentare a vulnerabilităţii anumitor categorii de persoane (unele mai predispuse ca altele la victimizare în mediul informatic), precum şi a mediului social, în general, faţă de această veritabilă nouă dimensiune de manifestare a criminalităţii (cu mult mai puţine frontiere decât cea „clasică”). Prin urmare, rezultă în mod firesc că ea conduce / trebuie să conducă şi la o simetrică extindere a sferei de reglementare, legiuitorul fie adoptând norme / instituţii juridice noi, fie adaptându‑le pe unele dintre cele preexistente la noile realităţi. Această tendinţă este vizibilă atât în raport de reglementări aparţinând dreptului penal general, cât şi de norme de drept penal special. Scopul prezentului articol este să surprindă / evidenţieze unele dintre actualele dispoziţii penale generale care au fost generate în legislaţia românească de explozia evoluţiei tehnologiei informatice contemporane (dintre care unele, prin însăşi noutatea lor, inclusiv sub aspect terminologic, în domeniul dreptului, ridică sau pot ridica sensibile probleme de interpretare şi aplicare).

Cuvinte‑cheie: evoluţia dreptului; evoluţia tehnologiei informatice; norme penale generale noi sau adaptate; reglementări penale specifice în domeniul informatic / privind internetul.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.1008 sec.
292087348