romanian english

ANCUŢA ELENA FRANŢ, Criminalistica predictivă – un reper important în evoluţia criminalisticii

Rezumat: Lucrarea de faţă analizează un aspect mai puţin studiat în literatura de specialitate, şi anume potenţialul Criminalisticii de a contribui la prevenirea săvârşirii infracţiunilor. Concret, sunt explorate modalităţile prin care informaţiile din sfera Criminalisticii pot fi folosite pentru a preveni săvârşirea de fapte antisociale, atât în mod fizic, cât şi în mediul virtual. Modalităţile analizate de prezenta lucrare au în vedere rezultatele preventive care pot fi obţinute prin integrarea datelor furnizate de Criminalistică în programe informatice. În ceea ce priveşte prevenirea în mod fizic a săvârşirii de infracţiuni, asemenea softuri pot indica locurile în care există un risc crescut de a se comite fapte antisociale. În ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunilor în spaţiul virtual, astfel de softuri pot să prevină accesul programelor rău‑intenţionate în diverse site‑uri şi, în consecinţă, pot preveni săvârşirea unor fraude financiare sau a altor tipuri de fapte antisociale. Rezultatele bune obţinute până acum în prevenirea infracţiunilor prin colaborarea dintre Criminalistică şi Informatică încurajează dezvoltarea în continuare a acestei colaborări.

Cuvinte‑cheie: Criminalistică; Criminalistică predictivă; Informatică; CAPTCHA.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0818 sec.
292087348