romanian english

VIOLETA MELNIC, Europenizarea dreptului contractelor

Rezumat: Necesitatea dezvoltării Dreptului European al Contractului este determinată de obiectivele Pieței Interne, amplificarea relațiilor comerciale în cadrul Uniunii Europene (UE), reglementarea rezumativă și selectivă a contractelor în Tratatele Uniunii Europene, Regulamentele și Directivele UE, precum și divergențele de reglementare a contractelor în legislațiile statelor membre ale UE.

Cuvinte-cheie: dreptul european al contractelor, piața internă, legislațiile statelor membre ale UE, Directivele UE


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0826 sec.
292087348