romanian english

ANDREEA MONICA BULGARU, Traducerea textelor juridice ale Uniunii...

Rezumat: Principiul egalității de tratament stă la baza construcției europene, prin urmare acceptarea și punerea în valoare a diversității lingvistice a statelor membre ale UE este fundamentală. Pentru a funcționa multilingv, fiecare instituție a Uniunii are un serviciu de traducere. În cazul Comisiei Europene, acesta se intitulează Direcția Generală Traduceri (DGT). Acest serviciu traduce textele redactate de celelalte direcții ale Comisiei sau textele care le sunt destinate acestor direcții, din și în cele 24 de limbi oficiale ale UE. Unitatea de la Bruxelles a Departamentului de limba română[1] este în principal cea care se ocupă de traducerile juridice. Articolul de față analizează principalele două categorii de texte juridice pe care le traducem, trece în revistă provocările cu care se confruntă traducătorii atunci când traduc aceste texte, precum și o parte dintre soluțiile pe care aceștia se pot baza.

Cuvinte-cheie: traduceri juridice, limbă-sursă, limbă-țintă, limbă-pivot, echivalare, e-justiție


[1] Pentru mai multe informații privind organizarea și funcționarea Departamentului de limba română din cadrul DGT, a se vedea „Activitatea de traducere în cadrul Comisiei Europene”, Ana-Maria Agafiței.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2023
Server-ul a generat răspunsul în 0.0804 sec.
292087348