romanian english

LENUŢA ALBOAIE, Interpretarea principiilor privacy by design în era cloud computing

Rezumat: Odată cu existența unor tehnologii accesibile pe scară largă, numărul de utilizatori de servicii Internet a crescut și, ca efect, și cantitatea de date generată și stocată (inclusiv cele cu caracter personal) a crescut. În acest context, probleme ca securitatea și confidențialitatea datelor sunt de un real interes, iar soluțiile perfecte par un deziderat greu de atins. În lucrarea de față, în prima parte, creăm imaginea de ansamblu a evoluției tehnologice care a condus la tehnologii arondate Cloud Computing. În acest ecosistem, realizăm în partea a doua a lucrării o interpretare tehnică a principiilor Privacy by Design și deschidem o cale către o soluție software de respectare a acestora.

Cuvinte-cheie: Cloud Computing, Privacy by Design, GDPR


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0870 sec.
292087348