romanian english

Nicolae-Horia ȚIȚ: Considerații cu privire la condițiile intrinseci ale cererii de executare silită

Rezumat: Executarea silită nu poate fi declanșată decât prin formularea unei cereri e executare, cu respectarea cerințelor prevăzute de lege în acest sens. Identificarea elementelor intrinseci ale cererii de executare are o importanță teoretică și practică deosebită, având în vedere în special efectele pe care le produce formularea acesteia. Respectarea acestor condiții va fi verificată de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de înregistrare a cererii și de către instanța de executare în cadrul procedurii de încuviințare a executării silite.

Cuvinte cheie: executare silită, cerere de executare, creditor, debitor, creanță, titlu executoriu, modalități de executare


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0839 sec.
292087348