romanian english

Maria Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI: Transformări legislative şi adaptări jurisprudenţiale cu privire la tentativă

Rezumat: Tentativa - forma atipică a infracțiunii - este consacrată în Capitolul IV, din Titlul II al Părții generale a Codului penal (art. 32 - art. 34). Între modul cum era reglementată tentativa în Codul penal din 1968 și dispozițiile actuale în materie, există asemănări, dar și deosebiri. Dacă modificările intervenite reflectă schimbări (majore) de optică a legiuitorului penal, dacă prin formulările adoptate se înlătură controverse teoretice și soluții divergente din practică, dacă există probleme legate de aplicarea legii penale mai favorabile - sunt câteva aspecte dezbătute care dau conținut prezentului articol. Unora dintre soluțiile legislative sau dintre soluțiile adoptate în doctrină și jurisprudență, li se adaugă o succintă analiză critică.

Cuvinte-cheie: tentativă; incriminare; sancționare; impunitate; soluții teoretice și practice.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0872 sec.
292087348