romanian english

Gheorghe Iulian IONIȚĂ: Observații referitoare la modificările textelor de incriminare a faptelor la regimul proprietății intelectuale

Rezumat: Modificarea legislației penale, în contextul punerii în aplicare a dispozițiilor Codului penal (2009), a generat și va mai genera multe dezbateri. În prezentul studiu, autorul identifică și prezintă principalele modificări ale textelor de incriminare a faptelor la regimul proprietății intelectuale.

Cuvinte-cheie: Cod penal; modificări; proprietate intelectuală; drepturi de autor; drepturi de proprietate industrială.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0749 sec.
292087348