romanian english

Ancuța Elena FRANȚ: Provocări contemporane privind utilizarea expertizei în procesul penal

Rezumat: Prezenta lucrare își propune să evidențieze o serie de probleme privind realizarea expertizei în procesul penal contemporan. De exemplu, una dintre aceste probleme se referă la dreptul părților și subiecților procesuali principali de a se implica în activitatea de expertiză realizată de către expert. O altă problemă constă în a stabili dacă este necesar ca laboratoarele de expertiză să îndeplinească anumite condiții stricte pentru a fi acreditate sau dacă legislația referitoare la aceste laboratoare poate fi permisivă. Un posibil răspuns ar putea fi găsit printr-o analiză de drept comparat, observând dacă, atunci când legislația este flexibilă, au apărut sau nu erori în desfășurarea activității de expertiză. În ansamblu, lucrarea de față evidențiază ideea că o reglementare legală optimă a realizării expertizelor  reprezintă un real ajutor adus demersului de stabilire a adevărului în procesul penal.

Cuvinte-cheie: expertiză, procedură penală, criminalistică, adevăr judiciar.

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0717 sec.
292087348