romanian english

Elisabeta SLABU: Constituie buna administrare un concept de bază pentru reforma administrației publice în România?

Rezumat : Reforma administraţiei publice presupune, printre altele, recunoaşterea şi afirmarea la nivel legislativ a dreptului la bună administrare ca drept fundamental al cetăţenilor, în scopul atingerii scopului final de realizare a statului de drept. Sunt necesare reglementări juridice clare şi stabile, un management public performant, personal bine pregătit, stabil şi responsabil, control eficient al activităţii autorităţilor administraţiei publice în vederea prevenirii corupţiei, respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor de către aceleaşi autorităţi. Toate aceste elemente constituie nucleul conceptului de bună administrare, concept recunoscut din ce în ce mai mult de către autorii de drept administrativ.

Cuvinte cheie: stat de drept, bună administrare, reforma administraţiei publice, principii fundamentale ale administraţiei publice, drepturi fundamentale ale oamenilor


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0854 sec.
292087348