romanian english

Elena Cristina MURGU: Conflictul juridic de natură constituţională ȋn statul de drept ...

Rezumat: În prezent, conceptul de “stat de drept“ a devenit unul dintre pilonii principali ai dezvoltării cadrului instituţional al statelor, iar acest aspect se datorează faptului că în cadrul acestuia funcţionează diverse instituţii de o importanţă deosebită pentru bunul mers al statului, instituţii între care se conturează o serie de raporturi. Relaţiile dintre aceste instituţii se pot transforma cu uşurinţă în conflicte juridice de natură constituţională, care, în funcţie de conţinutul lor complex, pot afecta într-o măsură mai mică sau mai mare buna funcţionare a statului de drept.

Cuvinte-cheie: stat de drept, conflict juridic de natură constituţională, conţinut, instituţii ale statului


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0858 sec.
292087348