romanian english

Augustin Vasile FARCAȘ: Reflecţii asupra unor texte din Constituţia revizuită în 2003 ...

Rezumat: Pornim de la premisa optimistă că studiu de faţă va trezi interes, cel puţin, prin tematica abordată. Considerăm că existenţa în conţinutul Constituţiei revizuite, a unei legi speciale, ce se adoptă în condiţii speciale, pentru realizarea unui scop politico-juridic special, şi anume integrarea României în structurile euro-atlantice (în NATO şi Uniunea Europeană), cu evidente implicaţii majore asupra destinului ţării noastre, nu trebuie să ne conducă la ideea perturbării sistemului constituţional normativ, care oricum este într-o schimbare, adaptare şi armonizare, ci la ideea consacrării legii de aderare la valoarea ei adevărată, constituind o lege specială, cu caracter de excepţie de la regula prevăzută la art. 73 alin. (1) din Constituţie privind categoriile de legi - excepţie ce confirmă regula.

Cuvinte cheie: lege, integrare, transfer, instituții


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0828 sec.
292087348