romanian english

Carmen MOLDOVAN: Reflecţii privind constituţionalitatea incriminării insultei şi a calomniei

Rezumat: Dezbaterile privind problema compatibilităţii între libertarea de exprimare şi incriminarea insultei şi a calomniei este caracteristică tuturor sistemelor juridice şi tendinţa generală pare a fi acceptarea  acestei asocieri. Sistemul penal român face excepţie prin dezincriminarea insultei şi a calomniei, abordare ce determină o reglementare foarte permisivă a libertăţii de exprimare şi care plasează protecţia demnităţii umane ca valoare fundamentală garantată de articolul 1 din Constituţia României, pe o poziţie inferioară. Incriminarea insultei şi a calomniei este considerată o limită admisibilă a dreptului la libera exprimare în legislaţiile naţionale ale statelor europene şi de către instanţa europeană, ce este justificată de scopul protejării drepturilor altor persoane. Decizia recentă a Curţii Constituţionale a României stabileşte din nou echilibrul dintre cele două drepturi aflate în conflict şi reglementează cadrul pentru incriminarea insultei şi a calomniei.

Cuvinte-cheie: libertate de exprimare, demnitate umană, reglementări de drept penal


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0794 sec.
292087348