romanian english

Carmen Tamara UNGUREANU: Protecţia persoanelor fizice cu tulburări psihice prin mijloace de drept privat

Rezumat: Protecția persoanelor fizice cu tulburări psihice se realizează prin punerea lor sub interdicție judecătorească, atunci când sunt îndeplinite condițiile cerute de lege, sau prin internarea și tratamentul lor, voluntare sau nevoluntare, într-o unitate de psihiatrie, potrivit Legii nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, modificată și completată prin Legea 129/2012. Când are loc internarea nevoluntară trebuie făcută distincția între această măsură de ocrotire de drept privat și pedeapsa de drept penal cu un conținut asemănător, care nu are drept scop protecția persoanelor cu tulburări psihice (decât în subsidiar), ci urmărește protecția societății. De asemenea, internarea nevoluntară, implicând privarea de libertate a persoanei fizice, impune respectarea Convenției drepturilor omului, referitoare la condițiile în care este permisă privarea de libertate.

 Cuvinte cheie: protecția persoanei fizice, tulburări psihice, internare nevoluntară


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0823 sec.
292087348