romanian english

Alina-Mirabela GENTIMIR: Modalităţi de limitare a libertăţii individuale reglementate în legi speciale

Rezumat: Legile poliției și jandarmeriei examinează dacă dispozițiile lor sunt în conformitate cu principiile drepturilor omului. Respectul pentru libertatea personală implică cerința ca interesul și activitatea autorităţilor judiciare să fie strict reglementate prin lege. Limitarea sau privare de libertate făcute de către poliție sau jandarmerie, chiar când sunt măsuri excepționale, efectuate în cazuri de forță majoră sau atunci când infracțiuni flagrante sunt comise, nu găsesc o suprapunere completă pe criteriile generale prevăzute pentru măsurile preventive, aparând ca necesară şi imperativă obligația organului judiciar de a a întocmi un înscris privind luarea măsurii şi reglementarea unei căi de atac împotriva acesteia, dincolo de răspunderea disciplinară a polițiștilor care au comis un abuz.

Cuvinte-cheie: competenţe poliţie şi jandarmerie, drepturile omului. 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0946 sec.
292087348