romanian english

Mirela-Carmen DOBRILĂ: Analiză criminologică a infracțiunii de înșelăciune

Rezumat: Pentru a ajunge la o înțelegere concretă a fenomenului infracțional în cazul infracțiunii de înșelăciune trebuie identificate schemele de gândire și motivația escrocilor, iar pentru a cunoaște conduita criminală, actul infracțional de înșelăciune trebuie analizat ca o sinteză care reflectă interacțiunea dintre factorii criminogeni exogeni cu factorii endogeni determinați care conduc la adoptarea unei conduite criminale.

Cuvinte cheie: infracțiune de înșelăciune, analize criminologică, factori criminogeni


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0871 sec.
292087348