romanian english

Dan-Constantin MÂȚĂ: Litterarum obligatio

Rezumat: Contracte Litteris erau contracte solemne, de drept strict și jus civile, încheiate printr-o serie de proceduri scrise, care au creat o obligație nouă sau care au transformat o obligație preexistentă prin înscrierea unei obligații abstracte, în numele unui debitor determinat. Apariția și utilizarea acestui tip de contract sunt consecințe directe ale normelor de contabilitate private, strict reglementate în Roma antică, precum și utilizării scrierii, atât ca mijloc de probă cât și ca sursă a obligației.

Cuvinte cheie: obligație formalism contractului, contabilitate, scris


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0794 sec.
292087348