romanian english

Andra IFTIMIEI: Consideraţii privind reflectarea valorilor constituţionale în dreptul european al contractelor

Rezumat: Pe de o parte, drepturile fundamentale joacă un rol important în dreptul contractelor, ca sursă de valori care trebuie îndeplinite. Cealaltă parte, contractul este indispensabil pentru drepturile fundamentale, deoarece oferă instrumentele necesare pentru transformarea sistemului de valori. Este nevoie de existența unei nevoi de dialog între drepturile omului și dreptul contractual. Conceptul de dialog în acest context, înseamnă că cele două ramuri de drept trebuie să respecte suveranitatea fiecăreia și cooperează între ele în ceea ce privește capitalurile proprii. Acest lucru conduce la momentul la care legea contractului ar păstra rolul-cheie în integrarea valorilor care stau la originea drepturilor fundamentale. În dreptul contractelor, influența drepturilor fundamentale apare, în special în cazul contractelor cu contrapartidă. Drepturile fundamentale, cum ar fi libertatea contractuală și demnitatea umană, pot fi considerate drept un acord fără caracter obligatoriu pentru partea defavorizată.

Cuvinte-cheie: drepturi fundamentale, contracte, dialog.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0744 sec.
292087348