romanian english

Bernd RUTHERS: Zbor continuat cu vizibilitate zero sau amurgul metodologic al justiţiei? –Consideraţii privind practica interpretativă a instanţelor federale supreme

Rezumat: Studiul de faţă sintetizează experienţa şi concluziile la care am ajuns în privinţa discursului metodologic în urma dialogul cu judecătorii instanţelor federale supreme, din Academia Germană a Judecătorilor de la Wustrau (10 iulie 2007), precum şi din reprezentanţa la Berlin a Landului Saxonia (9 octombrie 2007).

Cuvinte-cheie: metodologie, interpretare, instanţe federale supreme.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0765 sec.
292087348