romanian english

Emanoil Corneliu MOGÂRZAN: Câteva aspecte privind componenţa şi arhitectura juridică a Parlamentului European

Rezumat: Parlamentul European a cunoscut o dezvoltare constantă a competențelor sale, dar acesta nu a primit dreptul de a stabili propriul sediu. Această problemă se datorează unui conflict lung între câteva țări (în special Franța) și modificările MPs.Modificările introduse de Tratatul de la Lisabona cu privire la componența Adunării sunt sursa unor alte controverse. La prima vedere, principiul proporționalității degresive favorizează statele mici, dar reducerea comparativă de locuri parlamentare pentru statele mari trebuie să fie evaluată în legătură cu noua metoda de calcul al majorității calificate în Uniunea Europeană Consiliului, pentru a beneficia pe deplin de state cele mai populate . Rezultatul este că influența statelor mici cu privire la decizia de grupuri politice Uniunii s-a diminuat. În cadrul Parlamentului European sunt centre de putere. Aceste grupuri ar trebui să fie formate pe baza afinităților politice, care exclude asocierea membrilor care au ideologii incompatibile. Schimbări recente în condițiile necesare pentru formarea unui grup parlamentar sunt favorabile pentru grupuri mari. Dacă ne uităm la relațiile dintre partidele politice europene și grupurile parlamentare europene, constatăm că, pentru moment, partidele politice europene sunt slabe, impactul real este la nivelul grupurilor politice ale Parlamentului European.

Cuvinte cheie: European Parlament, competențele, state mici.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0873 sec.
292087348