romanian english

Tudor Vlad RĂDULESCU: Aspecte de drept comunitar privind legea aplicabilă divorţului cu un element de extraneitate

Rezumat: Având în vedere procesul de unificare și armonizare a dreptului familiei în Uniunea Europeană, se poate spune că o mulțime de muncă a fost făcut în ultimii douăzeci de ani. Cu toate acestea, toate instrumentele juridice existente comunitare în domeniul dreptului familiei afacere numai cu problemele de procedură, și anume problemele de competență și de recunoaștere. Aceeași declarație se aplică la divorțul, separarea de drept și anularea căsătoriei (materie matrimonială), instrumentele de dreptul familiei care se află în centrul acestei lucrări. Acest document se va concentra în principal pe problemele cauzate de acest decalaj juridic și căile posibile înainte propuse de Cartea verde. Comisia a lansat recent o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului IIbis Bruxelles în ceea ce privește competența și introducerea unor norme privind legislația aplicabilă în materie matrimonială. Această propunere, scop principal de a armoniza normele privind conflictul de legi, reprezintă un progres semnificativ în beneficiul cetățenilor UE, deoarece diminueaza foarte mult probleme de incertitudine juridică și impredictibilitate atât pentru soți și practicienii juridice.

Cuvinte cheie: unificare, dreptul familiei, Cartea Verde.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0910 sec.
292087348