romanian english

Ioana Maria COSTEA: Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene

Rezumat: Protejarea intereselor financiare ale Comunităților are, în acest punct dintr-un proces continuu de schimbare, o organizare pe doi piloni: o dimensiune comunitară, care să asigure prin standarde și instituțiile europene lupta în mod eficient împotriva tuturor formelor de fraudă și o dimensiune națională. Oficiul pentru Luptă Antifraudă competent să efectueze orice anchetă în administrarea frauduloasă a fondurilor UE este încă dependent de resurse judiciare naționale. La nivel național, măsurile din dreptul european sunt dublate de competențele și procedurile organelor judiciare, coordonate de către OLAF și legislația națională  care evoluează cu un model standard pentru toate statele membre, înainte de formarea efectivă a unor standarde penale europene. Anchetele OLAF sunt consolidate prin măsurile luate pentru a da efect dosarelor de anchetă. Următorul pas presupune acțiuni penale pentru continua activitatea din faza de anchetă. Acestea pot fi grupate în două mari categorii: urmări financiare (inclusiv activități de recuperare a prejudiciului) și urmărirea judiciară și disciplinară. În acest scop, organele de urmărire penală şi instanţele naţionale ale statelor membre în ceea ce privește infracțiunile prevăzute de dreptul intern, sunt singurele în măsură să propună și să aplice sancțiuni penale.

Cuvinte-cheie: interese financiare ale UE, OLAF, protecţie europeană, protecţie naţională. 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0848 sec.
292087348