romanian english

Carmen MOLDOVAN: Consideraţii privind garanţiile generale ale dreptului la un proces echitabil în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

Rezumat: Dreptul fundamental la un proces echitabil constituie o trăsătură importantă şi un ideal al societăţii democratice.  Aplicarea acestuia presupune respectarea unor garanţii stabilite în mod expres în articolul 6 par. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului.Prezentul articol urmăreşte să prezinte modul în care noţiunea de „garanţii generale” este interpretată  de către judecătorii europeni de la Strasburg.

Cuvinte-cheie: tribunal independent şi imparţial, termen rezonabil, publicitate, principiul echităţii


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0831 sec.
292087348