romanian english

Vasile Septimiu PANAINTE: Reglementări ale Uniunii Europene privind tranzacţiile bazate pe informaţii privilegiate

Rezumat: Studiul își propune să ofere o scurtă prezentare a noului cadru juridic general în UE privind insider trading ca o parte a abuzului de piață. Abuzul de piață constă în tranzacționarea pe bază de informații privilegiate și manipularea pieței. Obiectivul legislației împotriva tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate este același cu cel al legislației împotriva manipulării pieței: să asigure integritatea piețelor financiare comunitare și să sporească încrederea investitorilor în aceste piețe. Astfel, au fost adoptate norme combinate pentru a combate atât tranzacțiile bazate pe informații privilegiate cât şi manipulările pieței. Directiva 2003/6 / CE are ca scop asigurarea în întreaga Comunitate a aceluiași cadru de distribuire a responsabilităților, executare și cooperare.

Cuvinte-cheie: abuz de piaţă, inside trading, reglementările pieţei de capital.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0903 sec.
292087348