romanian english

Nicoleta-Rodica DOMINTE: Reglementarea juridică a administratorilor în legislaţia europeană

Rezumat: În spațiul european, legislația referitoare la companii diferă de la o țară la alta. Prin urmare, Uniunea Europeană a început procesul de armonizare. Ca urmare, "Societas Europaea" înseamnă un tip unic de companie la nivel de comunitate. Administratorii reprezintă consiliul de administrație al societății. Statutul administratorilor la o societate publică este reglementat atât la nivel național, cât și la nivel de comunitate. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 privind statutul societății europene (SE) reprezintă o legislație uniformă privind companiile publice. Regulamentul (CE) nr 2157/2001 al Consiliului Consiliului legiferează pe baza celor două sisteme europene de bine cunoscute: tradiționale și moderne. Sistemul francez, intitulat sistemul monist, constă dintr-o adunare generală a acționarilor și un consiliu de administrație, în timp ce cel din Germania, cunoscut sub numele de sistemul dualist, este reprezentat de o adunare generală a acționarilor, un control și un management bord.

Cuvinte-cheie: Societas Europaea, administratori, acționari.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0913 sec.
292087348