romanian english

Nicolae-Horia ŢIŢ: Aspecte de ordin procedural privind evocarea fondului de către instanţa de apel

Rezumat: Art. 297 alin. t C. Proc. Civ., în formularea dată prin O.U.G. nr. 138/2000 şi O.U.G nr. 59/2001, consacră soluţia evocării fondului în materia apelului civil. Situaţia vizată de textul de lege menţionat este aceea în care prima instanţă s-a pronunţat admiţând o excepţie dirimantă ("a respins sau a anulat cererea de chemare în judecată fără a intra în cercetarea fondului"), iar instanţa de apel, considerând greşită această soluţie, admite apelul şi se pronunţă pe fond ("va evoca fondul").

Cuvinte-cheie: evocare fond, apel, soluţie


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0861 sec.
292087348