romanian english

Codrin MACOVEI: Aspecte critice privind sfera de aplicare materială a Convenţiei de la Roma din 1980

Rezumat: Convenția din 1980 de la Roma privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale se aplică în orice situație care implică o alegere între legile din diferite țări - articolul 1 alineatul (1). Nu există nici o elucidare a acestei expresii, deși Raportul Giuliano/Lagarde susține că situațiile relevante sunt cele care implică unul sau mai multe elemente străine sistemului intern al unei țări, cum ar fi cetățenia sau reședința părților sau locul de contractare sau locul de executare. Anterior, Proiectul de Convenție din 1972 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale și necontractuale a fost redactat pentru a se aplica în situații cu caracter internațional și a fost criticat pe motiv că s-ar putea să se limiteze la așa-numitele contracte internaționale. Din păcate, noua definiție prezentă în articolul 1 alineatul (1) dă naștere la noi dileme.

Cuvinte cheie: Convenţia de la Roma 1980, legea contractului, conflict de legi.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.0848 sec.
292087348