romanian english

Mihaela-Naziana Bucă (Gîdei): Protection of minority shareholders in the event of dissolution by detachment of assets

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-3-7

Abstract: This article analyzes the avatars of the company's existence from the perspective of the protection of minority shareholders in case of division by detachment of assets according to art. 2501 of Law no. 31/1990. The protection of minority shareholders is not limited to information, but more than that, it implies the existence of adequate legal mechanisms when their information is not sufficient to limit the abuse of majority shareholders. Detachment for the benefit of shareholders or for the benefit of the company often implies the existence of the own interests of the majority shareholders to the detriment of the minority shareholders.

Keywords: company, division, detachment, patrimony, abusive behavior, capital increase

References

Bodu S., Legea societăţilor – comentată şi adnotată, Editura Rosetti, Bucureşti, 2017

Bodu S., Tratat de drept societar, Volumul III, Editura Rosetti International, Bucureşti, 2015

Catană R. N., Dreptul societăţilor comerciale. Probleme actuale privind societăţile pe acţiuni. Democraţia acţionarială, Editura Sfera Juridică, Cluj‑Napoca, 2007

Cărpenaru St. D., David S., Predoiu C., Piperea Gh., Legea societăţilor comerciale. Comentariu pe articole, ed. a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006

Hinescu A., Fuziunea şi divizarea societăţilor – Practică judiciară adnotată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015

Prescure T., „Reorganizare persoanei juridice în viziunea Noului Cod Civil”, în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 7/2015

Săuleanu L., Societăţile comerciale. Adunările generale ale acţionarilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

Schiau I., „Desprinderea reglementată de art. 2501 din Legea societăţilor ‑ între divizare şi aport la capital*”, în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 12/2014

Şandru D. M., Pacte societare‑clauze, pacte, înţelegeri între asociaţii societăţilor comerciale în reglementarea noului cod civil, ed. a II‑a, revizuită şi adăugită, Editura Universitară, Bucureşti, 2012

Târşia A. C., Reorganizarea persoanei juridice de drept privat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0874 sec.
292087348