romanian english

Cosmin Dariescu: Extension of the Value Threshold of the Romanian ...

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2022-68-1-5

Abstract: The Romanian small claims procedure was introduced by Law nr. 134/2010, Code of Civil Procedure, under the influence of European Union regulations. According to art. 1026 (unchanged since 2010), the value threshold up to which this track can be used was set at 10,000 lei, on the date of the court referral (i.e. 2,375.35 euros, at the average annual exchange rate of the euro in 2010). At the same time, Regulation (EU) No 861/2007 fixed the value threshold of the European Small Claims Procedure at EUR 2000. Currently, by Regulation (EU) 2015/2421, the scope of that procedure has been extended to the amount of EUR 5000. Considering the intention of the Romanian legislator to grant this procedure a broader internal scope than that outlined by the EU law, the inflation rate in Romania and the need to harmonize the internal procedure with that of cross-border disputes, we infer the need to update the value threshold up to the equivalent in lei of 5000 euros or more.

Keywords: small claims, value threshold, Romania, Code of Civil Procedure, jurisdiction

References

Agerpress, Inflația în zona euro a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani (1.10.2021) [Online]

Arhiva Curs BNR.Curs valutar (exprimat în Ron) comunicat în data de 15 iulie 2010 [Online]

Buglea, C.P., Dreptul internațional privat: din perspectiva reglementărilor europene aplicabile în domeniu și a Codului civil român, Ediția a III-a revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2021

Circa, A., Capitolul IV. Eficacitatea hotărârilor străine în I. Leș, C. Jugastru, (coordonatori), T. Bodoașcă, A. Circa, E. Hurubă, V. Lozneanu, A. Tabacu, Tratat de drept procesual civil, Vol. II (Căile de atac, Procedurile speciale, Executarea silită, Procesul civil internațional), Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2020

Comisia Europeană, Culegere de legislație a Uniunii Europene referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială. Supliment la ediția din 2017. Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 2018

Consiliul Superior al Magistraturii, Raport privind starea justiției. 2020 [Online]

Deloitte, Assessment of the socio-economic impacts of the policy options for the future of the European Small Claims Regulation (European Commission 2013), [Online]

Dinu, C. C., Proceduri speciale în noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, București, 2013

Expunere de motive proiect Lege privind Codul de procedură civilă, forma transmisă Parlamentului [Online]

Institutul Național de Statistică, Indicele prețurilor de consum-Anual, [Online]

Leș, I., Reglementări naționale și comunitare privitoare la soluționarea cererilor cu valoare redusă în Revista română de drept privat, nr. 1/2009

Leș, I., Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Editura C. H. Beck, București, 2013

Leș, I. (coordonator), Tratat de drept procesual civil, Vol. II (Căile de atac, Procedurile speciale, Executarea silită, Procesul civil internațional), Editura Universul Juridic, București, 2015

Leș, I., Jugastru, C. (coordonatori), Tratat de drept procesual civil, Vol. II (Căile de atac, Procedurile speciale, Executarea silită, Procesul civil internațional), Ediția a II-a, revăzută și adăugită,Editura Universul Juridic, București, 2020

Mańko, R., European Small Claims Procedure. Legal analysis of the Commission’s proposal to remedy weaknesses in the current system (EuropeanParliamentary Research Service-November 2014), [Online]

Păncescu, Fl. G., Drept procesual civil internațional, Editura Hamangiu, București, 2014

Popovici, S., Executarea silită transfrontalieră: instrument de consolidare a creditului, Editura C. H. Beck, București, 2015

Popovici, S., Drept internațional privat, Editura C.H. Beck, București, 2019

Raport statistic. Cursul de schimb al pieței valutare-Serii anuale, [Online]

Rebeca, I., Drept internațional privat european, Editura Hamangiu, București, 2019

Stănescu, Ș. Al., Procesul civil internațional, Editura Hamangiu, București, 2017

Tabacu, A., Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă și mijloacele procedurale de asigurare a celerității în procesul civil potrivit proiectului Noului cod de procedură civilă în Revista română de drept privat, nr. 4/2009

Termenul zilei. Indicele prețurilor de consum, [Online]

Țiț, N. H., Evoluția reglementărilor referitoare la competența instanțelor judecătorești în materie procesual-civilă prin raportare la jurisprudența Curții Constituționale și Înaltei Curți de Casație și Justiție în Studii și Cercetări Juridice, Anul 9(65) Nr. 4, Octombrie-Decembrie 2020.Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0925 sec.
292087348