romanian english

A wonderful world with many toys and two children’s residence

DOI: http://doi.org/10.47743/jss-2021-67-2-3

Abstract: One of the effects of divorce on the relationship between parents and their minor children concerns the establishment of the minor's residence. The main criterion leading to the establishment of housing is the best interests of the minor. The right of parents to establish the child's residence is one of the prerogatives of parental authority. However, deciding with which parent the minor should live after the divorce is a difficult task for both the parents and the judge, if the parents do not reach an agreement in this regard. Alternative housing, as opposed to permanent housing, although not expressly regulated, has begun to gain its place in jurisprudence, notarial practice and mediation.

Keywords: parental authority; minor child; divorce; best interest of child; alternanting residence; best interest of child

References

Avram M., Mocanu C.‑I., „De la Ana la Caiafa: interogaţii şi soluţii privind locuinţa alternantă a minorului”, în Revista de Dreptul Familiei, nr. 1‑2/2019

Barbur D. F., „Exercitarea autorităţii părinteaşti. O privire spre viitor”, în Pandectele Române, nr. 1/2020

Barbur D. F., The alternative residence of minors with separated parents, în Tribuna Juridică nr. 1/2015

Cercel S., Ghiţă O., Interesul superior al copilului, în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2018

Dicu C., Divorţul părinţilor, drama copiilor. Rezidenţa alternantă – soluţie sau disoluţie?, dis­po­ni­bil [Online] la https://www.universuljuridic.ro/divortul‑parintilor‑drama‑copiilor‑ rezi denta‑alternanta‑solutie‑sau‑disolutie

Florian E., Consideraţii referitoare la stabilirea locuinţei copilului, în Studia Universitatis Babeş‑Bolyai Jurisprudentia, nr. 3/2013 disponibilă [Online] la adresa http://arhiva‑studia.law.ubbcluj.ro/articol/563

Gavrilescu A.‑Gh., Aspecte actuale ale exercitării autorităţii părinteşti, în Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2014, disponibilă [Online] la adresa www.utgjiu.ro/revista/jur/pdf/2014‑03/04_Alin%20Gavrilescu.pdf

Ionescu B., Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte – O perspectivă practică, în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2018, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018 

Ionescu B., Mic ghid asupra găzduirii egalitare a minorilor după divorţ, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018

Malaurie Ph., Fulchiron H., La famille, 4e éd., Defrénois, Paris, 2011

Mihăilă C. O., Este locuinţa alternativă în interesul superior al minorului după divorţul părinţilor săi?, în Revista Facultăţii de Drept Oradea, nr. 1/2020 disponibilă [Online] la adresa https://cloud.uoradea.ro/index.php/s/EqoisoLCkEqad6Q

Moloman B.‑D., Ureche L‑C., Autoritatea părintească, în Studia Universitatis Babeş‑Bolyai Jurisprudentia, nr. 1/2016, disponibil [Online] la adresa https://studia.law.ubbcluj.ro/pdfs/1488470013‑04Moloman_52_85.pdf

Neamţ I. I., Locuinţa alternantă. Sau când interesele superioare ale părinţilor sunt mascate sub forma interesului superior al copilului. O analiză critică, în Revista de Dreptul Familiei, nr. 2/20202 

Neamţ I. I., Neamţ L.C., Stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu con­vieţuiesc. O analiză juridico‑psihologică, în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2018

Nicolescu C., Dreptul familiei, Ed. Solomon, Bucureşti, 2021

Ureche L.‑ C., Moloman B. D., „Desfacerea căsătoriei. Exercitarea autorităţii părinteşti în mod exclusiv de către unul dintre părinţi. Motive temeinice” (Comentariu critic la Decizia civilă nr. 150/A din 29 septembrie 2015 a Tribunalului Bistriţa‑Năsăud), în Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 2/2016

C. A. Galaţi, dec. civilă nr. 446/R din 18 septembrie 2013, disponibilă [Online] la adresa http://www.rolii.ro

Trib. pentru minori şi familie Braşov, dec. civ. nr. 35/A din 17 februarie 2021, disponibilă [Online] la adresa http://www.rolii.ro

Trib. Timiş, secţ. I civilă, dec. civ. nr. 492/A din 21 martie 2017, disponibilă [Online] la adresa http://www.rolii.ro

Jud. Carei, sent. civ. nr. 245 din 12 februarie 2020, disponibilă [Online] la adresa http://www.rolii.ro

Jud. Moineşti, sent. civ. nr. 545 din 28.03.2019, disponibilă [Online] la adresa http://www.rolii.ro

Jud. Zărneşti, sent. civ. nr. 796 din 13.04.2021, disponibilă [Online] la adresa http://www.rolii.ro

Jud. Piteşti, sent. civ. nr. 1419 din 22.02.2018, disponibilă [Online] la adresa http://www.rolii.ro

Jud. Sect. 4 Bucureşti, s. civ., sent. civ. nr. 4080/2013, disponibilă [Online] la adresa http://www.rolii.ro

Jud. Sect. 2 Bucureşti, s. civ., sent. civ. nr. 9792/2019, disponibilă [Online] la adresa http://www.rolii.ro

Jud. Târgu Mureş, s. civ., sent. civ. nr. 5741 din 21 decembrie 2018, disponibilă [Online] la adresa http://www.rolii.ro

Rezoluţia nr. 2079 (2015) a Consiliului Europei privind egalitatea şi responsabilitatea părintească comună: rolul taţilor Disponibilă [Online] la adresa https://pace.coe.int/ en/files/22220/html

Rezoluţia sa nr. 1921 (2013) cu privire la „Egalitatea dintre sexe, reconcilierea vieţii personale şi profesionale şi autoritatea părintească comună” Disponibilă [Online] la adresa http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref‑XML2HTML‑EN.asp?fileid=19478& lang=en.


Faculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2024
The server generated the answer in 0.0788 sec.
292087348